Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Subspecijalisti humane reprodukcije

Romana Dmitrović

Prim.dr.sc. Romana Dmitrović je završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 1995. bavi se ginekologijom, a od 2001. je specijalist ginekologije i opstetricije. 2001. je postala magistar medicinskih znanosti (mr.sc.), na poslijedi...
+ Više

Martina Bračun

Dr. Martina Bračun je specijalist ginekologije i opstetricije i od 2018. subspecijalist humane reprodukcije. Tijekom specijalizacije u Klinici za ženske bolesti i porođaje u Petrovoj, završila je i specijalistički poslijediplomski studij „U...
+ Više

Tomislav Čanić

Prof.dr.sc. Prim.Tomislav Čanić dr.med., ginekolog i porodničar, subspecijalist humane reprodukcije, rođen je u Zagrebu gdje je pohađao osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (MEF). N...
+ Više

Veljko Vlaisavljević

Prof. dr. Veljko Vlaisavljević je 1983. godine osnovao IVF laboratorij u Mariboru, a do 2014. godine je bio i predstojnik Odjela za reproduktivnu medicinu Ginekološke klinike u Mariboru. Sada je zaposlen u IVF Adria Consulting Maribor. U...
+ Više

Branko Radaković

Prof.dr. Branko Radaković, ginekolog i uži specijalist humane reprodukcije, je radio u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sve do 2015. godine, a od 1989 bio je član Katedre za ginekol...
+ Više