Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Subspecijalisti humane reprodukcije

Romana Dmitrović

Doc.prim.dr.sc. Romana Dmitrović završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je ginekologije i opstetricije i uži specijalist humane reprodukcije. Docent je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od 2001. je m...
+ Više

Martina Bračun

Dr. Martina Bračun je specijalist ginekologije i opstetricije i od 2018. subspecijalist humane reprodukcije. Tijekom specijalizacije u Klinici za ženske bolesti i porođaje u Petrovoj, završila je i specijalistički poslijediplomski studij „U...
+ Više

Maja Banović

Doc. dr. sc. Maja Banović, dr.med. specijalist je ginekologije i opstetricije, te uži specijalist iz humane reprodukcije, Klinike za ženske bolesti i porode KBC Zagreb. U znanstveno-nastavnom zvanju docentice u području biomedicine i zdravs...
+ Više