Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Subspecijalisti humane reprodukcije

Romana Dmitrović

Doc.prim.dr.sc. Romana Dmitrović završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je ginekologije i opstetricije i uži specijalist humane reprodukcije. Docent je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od 2001. je m...
+ Više

Alenka Sirovec

Dr. Alenka Sirovec rođena je u Zagrebu, gdje je završila Jezičnu gimnaziju i potom Medicinski fakultet, nakon kojeg je boravila na studijskom programu na McGill University u Montrealu, Kanada. Specijalist je ginekologije i opstetricije i...
+ Više

Maja Banović

Doc. dr. sc. Maja Banović, dr.med., specijalist je ginekologije i opstetricije te uži specijalist iz humane reprodukcije, u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Zagreb. U znanstveno-nastavnom zvanju docentice u području biomedicine i zdra...
+ Više

Kristina Belak

Kristina Belak, dr. med. završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2013. godine. Specijalistica je ginekologije i opstetricije. Obavezni pripravnički staž doktora medicine odradila je u KBC Rijeka. Potom je radila u turističko...
+ Više