Select Page

Protokoli stimulacije ovulacije

Protokoli stimulacije ovulacije

Prirodni ciklus

Ukoliko je odabir vas i vašeg liječnika postupak u prirodnom ciklusu (ili kako se u stručnoj literaturi naziva modificiranom prirodnom ciklusu jer se ipak daje jedan lijek, injekcija HCG-a), prvi pregled ultrazvukom (folikulometrija) tr...
+ Više

Stimulacija ovulacije tabletama

Sintetski stimulatori ovulacijeUkoliko gubitak tjelesne težine ne uspije, ili u pacijentica koje nisu pretile, lijek izbora za indukciju ovulacije u pacijentica koje ne ovuliraju je sintetski stimultor ovulacije. On dovodi do ovulacije...
+ Više

Blaga stimulacija za IVF

Kod blage stimulacije ovulacije za IVF koriste se tablete klomifena ili letrozola, najčešće od 3. dana ciklusa tijekom 5 dana, iako je moguće terapiju započeti i ranije i kasnije. Ovo odlučuje liječnik prema standardnoj duljini ciklusa...
+ Više

Standardna stimulacija

Stimulacija ovulacije (sinonimi su superovulacija, ili indukcija ovulacije) za IVF je postupak kod kojeg pacijentica uzima određene lijekove koji će dovesti do ovulacije jednog ili više folikula, ovisno što se u tom ciklusu planira. U p...
+ Više

Terapija prije IVF-a

Kontracepcijske pilule Kontracepcijske pilule se često koriste prije planiranog postupka potpomognute oplodnje, osobito prije planiranog IVF/ICSI-a u dugom protokolu. Jedan razlog tome jest to što se u dugom protokolu liječenje GnRh...
+ Više