Select Page

B+ preporuke

B+ preporuke

Embriotransfer jedne blastociste (SET)

Tijekom par godina našeg rada, pokazalo se da kod embriotransfera dvije blastociste imamo veći broj blizanačkih trudnoća, a da je i kod embriotransfera jedne blastociste gotovo tri puta češća monozigotna (jednojajčana) blizanačka trudno...
+ Više

B+ kriteriji za kriopohranu zametaka

BetaPlus kriteriji za kriopohranu zametaka su strogi, jer je hrvatski Zakon o pomognutoj oplodnji još nedorečen po pitanju postupka s viškom zametaka. Prema tom Zakonu, prilikom embriotransfera smije se vratiti najviše dva zametka, i...
+ Više