Select Page

Ostali liječnici specijalisti

Ostali liječnici specijalisti

Mladen Krajcar

Dr. Mladen Krajcar je ginekolog opstetričar, a završio je Medicinski fakultet sveučilišta u Splitu 2005. godine. Specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije obavio je u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj i u Općoj bolnici Z...
+ Više

Martina Žigmund

Dr. Martina Žigmund je specijalist ginekologije i opstetricije, a završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Za  vrijeme pripravničkog staža upisala je poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo  na Medicinskom fakultetu...
+ Više

Boris Lovrić

Dr. Boris Lovrić je specijalist ginekologije i porodništva i uži specijalist fetalne medicine. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a specijalizaciju iz ginekologije i porodništva 2005. godine. Tijekom specijalizacije na Kl...
+ Više