Select Page

Ostali liječnici specijalisti

Ostali liječnici specijalisti

Biserka Knezić Frković

M.Sc. Biserka Knezić Frković, dr.med, završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a od 2005. godine bavi se ginekologijom. 2011. godine s odličnim je uspjehom položila specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva u Klinici...
+ Više

Boris Lovrić

Dr. Boris Lovrić je specijalist ginekologije i porodništva i uži specijalist fetalne medicine. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a specijalizaciju iz ginekologije i porodništva 2005. godine. Tijekom specijalizacije na Kl...
+ Više