Select Page

Laboratorij za humanu reprodukciju

Laboratorij za humanu reprodukciju

Sanja Vujisić

Dr.sc. Sanja Vujisić je diplomirala na studiju Biologije, smjer Eksperimentalna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine upisala je Poslijediplomski studij prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagreb...
+ Više

Nebojša Vujnović

Nebojša je magistar molekularne biologije, koji se pridružio našem timu 2018. godine. Diplomirao je na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Početno radno iskustvo stekao je na Zavodu za biologiju Med...
+ Više