Select Page

Laboratorij za humanu reprodukciju

Laboratorij za humanu reprodukciju

Sanja Vujisić

Dr.sc. Sanja Vujisić je diplomirala na studiju Biologije, smjer Eksperimentalna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine upisala je Poslijediplomski studij prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagreb...
+ Više

Karolina Poljak Panić

Karolina Poljak Panić diplomirala je u rujnu 2020. godine s velikom pohvalom (Magna cum laude) na sveučilišnom diplomskom studiju Eksperimentalne biologije, modul Fiziologija i imunobiologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučil...
+ Više

Tihana Grčić

Dr. sc. Tihana Grčić diplomirala je Molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine. Zatim je upisala Poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Za...
+ Više