Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Subspecijalisti humane reprodukcije

Prof. dr. Veljko Vlaisavljević je 1983. godine osnovao IVF laboratorij u Mariboru, a do 2014. godine je bio i predstojnik Odjela za reproduktivnu medicinu Ginekološke klinike u Mariboru. Sada je zaposlen u IVF Adria Consulting Maribor.

Uz svoj klinički i znanstveni rad omogućio je edukaciju brojnih ginekologa i embriologa iz regije i pomogao u organizaciji i radu nekoliko naših centara za vantjelesnu oplodnju. Inicijator je osnivanja prvog udruženja neplodnih pacijenata na našim prostorima (1988) i bio je izaslanik ESHRE pri osnivanju europskog udruženja neplodnih pacijenata »Fertility Europe« (2010).

Veljko Vlaisavljević je jedan od malobrojnih ginekologa koji se profesionalno cijeli radni vijek bave isključivo liječenjem neplodnosti parova i vantjelesnom oplodnjom, već od 1983 godine. Doktorirao je na području liječenja neplodnosti muškarca (andrologiji) u Zagrebu. 1995. godine je u suradnji sa dugogodišnjim suradnikom prof. Borutom Kovačičem, biologom-embriologom, kao 11. tim u svijetu, ostvario začeće i porod bebe začete metodom injekcije spermatozoida u jajnu stanicu (ICSI i TESA). Njihovo dugogodišnje iskustvo i suradnja na području vantjelesne oplodnje rezultirala je rađanjem više od 9.000 beba začetih metodoma IVF i ICSI.

Svoja iskustva je publicirao u više od 500 radova u stručnoj literaturi. Svoju profesionalnu aktivnost je osim u nacionalnom i regionalnom okviru stavio je na raspolaganje i Europskom udruženju za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE), gdje je nekoliko godina bio član uprava i radnih tijela za kontrolu kvalitete IVF centara, akreditaciju europskih IVF centara, pripremu europskih smjernica liječenja neplodnosti i organizator edukacije ginekologa i embriologa.