Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Subspecijalisti humane reprodukcije

Prof.dr.sc. Miro Kasum, ginekolog i supspecijalist humane reprodukcije, radio je kao Voditelj odjela za ginekološku endokrinologiju i fertilitet u Zavodu za humanu reprodukciju Klinike za ženske bolesti i porode, Petrova 13, KBC-a Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Klinički se najviše se bavio liječenjem neplodnosti, rekonstrukcijskom i endoskopskom kirurgijom, dijagnostikom i liječenjem izvanmaternične trudnoće, metodama pomognute oplodnje, ginekološkom endokrinologijom, poremećajima ciklusa i hormonskim nadomjesnim liječenjem u postmenopauzi, kontracepcijom, humanom reprodukcijom, vođenjem trudnoće i poroda, stječući znanje i iskustvo u suradnji s ekspertima naše struke u Petrovoj, počevši ubrzo nakon rođenja prvog djeteta postupkom izvantjelesne oplodnje.

Znanstvenu edukaciju započeo je dosljedno vezanu za struku obranom magistarskog (Ishod trudnoće nakon konizacije) i doktorskog rada (Utjecaj izvanmaternične trudnoće na kasniju reprodukciju), publiciranjem poglavlja u udžbenicima i niza stručnih i znanstvenih članaka u domaćim i prestižnim svjetskim časopisima vidljivim na Pubmedu, aktivnim sudjelovanjem na brojnim simpozijima i kongresima kod nas i u svijetu kao pozvani predavač, višemjesečnom usavršavanjem u Lyonu te na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata.

Nastavnu djelatnost obavlja i dalje preko Medicinskog fakulteta u Zagrebu izobrazbom naših studenata u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi, kao i na engleskom studiju, tečajevima trajnog usavršavanja, a ranije kao nastavnik na Medicinskom fakultetu u Mostaru. Sudjelovao je kao mentor u nizu studentskih diplomskih radova, tri obranjena doktorata, nekoliko kandidata za supspecijalizaciju iz humana reprodukcije te kao član više povjerenstava kod znanstveno-nastavnih napredovanja.