Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Subspecijalisti humane reprodukcije

Dr. Martina Bračun je specijalist ginekologije i opstetricije i od 2018. subspecijalist humane reprodukcije. Tijekom specijalizacije u Klinici za ženske bolesti i porođaje u Petrovoj, završila je i specijalistički poslijediplomski studij „Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu“ u KB Sveti Duh. Specijalizaciju iz ginekologije i porodništva završila je u OB Zabok, gdje je i stekla početna klinička iskustva. Početkom uže specijalizacije dr. Bračun je provela neko vrijeme na edukaciji na Odjelu za reproduktivnu medicinu Kliničke bolnice u Gentu, Belgija (voditeljica prof. Petra de Sutter), koji je jedan od vodećih IVF centara u Europi. Nakon obrane teme doktorata planira završiti i poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Također je završila nekoliko domaćih i inozemnih tečajeva:
„Assisted Human Reproduction – Clinical and Labaratory Aspects“ u organizaciji Europskog društva za reproduktivnu medicinu (ESHRE);
Hrvatski poslijediplomski tečaj ginekološke kirurgije i endoskopije s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
„Modern Contraception in the modern World“ u organizaciji Europskog društva za kontracepciju i reproduktivno zdravlje (ESC);
„Praktična primjena 3D UZV u ginekologiji i opstetriciji“ u organizaciji međunarodne akademije ultrazvuka u medicini (iAMU).

Uže područje interesa dr. Bračun su reproduktivna medicina i minimalno invazivni kirurški zahvati (histeroskopije i laparoskopije) u ginekologiji. Također je zanima UZV dijagnostika (2D/3D/4D).
Sudjeluje na stručnim skupovima iz područja ginekologije i porodništva. Koautor je nekoliko znanstvenih članaka i poglavlja knjige s područja minimalno invazivne ginekološke kirurgije te je sudjelovala u organizaciji nekoliko kongresa i tečajeva 1. kategorije iz ginekološke endoskopije s međunarodnim sudjelovanjem.