Select Page

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Primalja, i glavna sestra naše poliklinike. Ima najviše iskustva s pacijenatima koji su u postupcima medicinski pomognute oplodnje, jer je godinama radila u Kliničkom bolničkom centru u Petrovoj i privatnim ustanovama za medicinski potpomognutu oplodnju. Našem timu se pridružila 2011. godine, te je od tad glavna sestra cijele Poliklinike, nadgleda funkcioniranje ustanove i brine se za kvalitetu provođenja usluga, a posebno je zadužena za edukaciju mlađih sestara. Marija je zaslužna za sliku koju odašiljemo svijetu, a na koju smo osobito ponosni.