Select Page

Ostali liječnici specijalisti

Ostali liječnici specijalisti

Dr.Sandra Novak je završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2008.g. sa odličnim uspjehom, a u akademskoj godini 2007./2008. za postignut uspjeh dodijeljena joj je «Dekanova nagrada» kao najboljoj studentici šeste godine studija medicine.

Tijekom studija u časopisu «Croatian Medical Journal» objavljuje kao koautor studentski znanstveni rad «Development and Validation of Questinnaire Measuring Attitudes towards Sexual Health among University students» koji već tada označuje poseban interes za područje ginekologije i opstetricije.

Specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije obavila je u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj te je 2016.g. specijalistički ispit položila s odličnim uspjehom.

Tijekom specijalizacije dodatno se educira u području ultrazvučne dijagnostike te je završila specijalistički poslijediplomski tečaj „Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu“ u KB Sveti Duh.

Tečajeve „Praktična primjena 3D UZV u ginekologiji i opstetriciji“, u organizaciji međunarodne akademije ultrazvuka u medicini (IAMU), uspješno je završila i u Opatiji i u Poreču.

Uže područje interesa dr. Novak je ultrazvučna dijagnostika (2D/3D/4D, color Doppler) te ginekološka endokrinologija i reprodukcijska medicina. Redovito se educira i pohađa ginekološko-opstetričke kongrese, predavanja i tečajeve. Dr.Novak od 2010.g. radi u Domu zdravlja Zagreb Centar, gdje je od 2016.god. voditelj tima u ginekološkoj ambulanti, a u Poliklinici BetaPlus radi honorarno.