Select Page

Ostali liječnici specijalisti

Ostali liječnici specijalisti

Dr. Petra Glad Štritof specijalistica je ginekologije i opstetricije od 2019. godine. Specijalističko usavršavanje započela je u OB Varaždin, a nastavila u KBC Zagreb, Klinici za ženske bolesti i porode Petrova. Od 2019. zaposlena je u KB Sveti Duh. Tijekom studija u sklopu stipendije Lions Club Austria educira se u Allgemeines Krankenhaus Wien u Klinici za ženske bolesti i porode.

Tijekom specijalizacije pohađala je dva poslijediplomska stručna studija, Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu te Ginekologija i opstetricija. Od 2018. godine član je Hrvatskog društva za endometriozu, a od 2019. Europske lige za endometriozu.

Završila je i Hrvatski poslijediplomski tečaj ginekološke kirurgije i endoskopije s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je sudjelovala na brojnim stručnim skupovima, tečajevima i kongresima iz područja ginekologije i porodništva.

Područje interesa dr. Glad Štritof je humana reprodukcija, minimalno invazivna ginekološka kirurgija, porodništvo te ultrazvučna dijagnostika.