Select Page

Laboratorij za humanu reprodukciju

Laboratorij za humanu reprodukciju

Antonio Šimić, mag. biol. diplomirao je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Odjelu za biologiju, znanstveni smjer. Magistarski rad obranio je 2021. godine s izvrsnom ocjenom. Tijekom studija sudjelovao je u internacionalnim istraživačkim znanstvenim projektima u sklopu kojih je dodatno usavršavao vještine i znanja te izmjenjivao iskustva s europskim kolegama. Sudjelovao je na nacionalnom Hrvatskom toksikološkom kongresu s međunarodnim sudjelovanjem CROTOX2021 gdje je sa suradnicama predstavljao rezultate provedenih istraživanja. Prilikom rada s inozemnim partnerima (Frankfurt, Njemačka) evaluirao je toksični utjecaj dvije vrste mikroplastike i pesticida na modelnim organizmima u uvjetima in vivo i in vitro na različitim razinama biološke organizacije nakon akutne i kronične izloženosti testiranim tvarima. Isti rezultati su objavljeni u multidisciplinarnom znanstvenom časopisu s visokim utjecajnim faktorom iz područja javnog zdravstva, procjene rizika, toksikologije te okolišne tehnologije u službi zaštite zdravstva (Lackmann C, Velki M, Šimić A, Müller A, Braun U, Ečimović S, Hollert H (2022) Two types of microplastics (polystyrene-HBCD and car tire abrasion) affect oxidative stress-related biomarkers in earthworm Eisenia andrei in a time-dependent manner. Environment International, 163(2022)107190).

Već tijekom studija pokazao je volju, motiviranost i disciplinu te interes za usavršavanjem u profesionalnom smjeru što ga je potaknulo da se pridruži Laboratoriju za humanu reprodukciju BetaPlus poliklinike. Rad u stručnom i vedrom BetaPlus kolektivu predstavlja idealan pravac njegovog profesionalnog rasta u dugoročnom smislu.  Vještine koje je stekao tijekom studija, a koje mu koriste na radnom mjestu biologa su motiviranost, marljivost, stručnost, pedantnost, praktična znanja, komunikativnost, otvorenost i organiziranost.