Select Page

Aktualno

Aktualno

Uspješnost MPO za 2021.

2021. godina je bila izuzetno uspješna za našu polikliniku. Početkom godine proslavili smo jubilarnih 10 godina rada, a godinu smo zaključili s najvećim godišnjim brojem MPO postupaka do sada te posljedično i najvećim brojem trudnoća, ukupno 102 poroda i novih 113 beba! Iznimno smo ponosni na to i nadamo se i u 2022. godini daljnji rast broja BetaPlus beba.

U našoj jubilarnoj godini imali smo ukupno 588 započetih MPO postupaka, od toga 334 IVF/ICSI, 166 krioembriotransfera i 86 inseminacija.

Od spomenuta 588 započeta ciklusa, bilo je 210 pozitivnih testova na trudnoću, što je uspješnost od 35.7% po započetom bilo kojem ciklusu u poliklinici (IVF+FET+AIH). Dob žena u MPO postupcima je bila od 23-47 godina. Najmlađa pacijentica koja je ostvarila trudnoću imala je 24 godine, a najstarija 44 godine.

IVF/ICSI

Započeto je ukupno 334 svježih IVF/ICSI ciklusa. U 13 ciklusa se odustalo prije aspiracije, od toga u 10 žena zbog slabog odgovora na stimulaciju, a u 3 žene zbog pozitivnog Covid-19 testa.

Embriotransfer nije učinjen u 49 pacijentica. U 13 njih odlučili smo se za „freeze all“ postupak, uglavnom radi prevencije razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika (OHSS). Kod 9 pacijentica na aspiraciji se ne dobije jajna stanica. Kod 25 pacijentica na aspiraciji se dobije jajna stanica, ali se ne oplodi, nedostatne je kvalitete za oplodnju, ili se oplodi a zameci se ne razviju. Kod dvije pacijentice u svježem postupku prolaz kroz cervikalni kanal bio je otežan, pa se zameci kriopohrane.

Ukupno je bilo 272 embriotransfera u svježem ciklusu. Od toga je u 47 ciklusa (17,3%) učinjen embriotransfer blastociste, a ostalo su embriotransferi zametaka od 2-4 dana starosti. U 122 ciklusa (44,8%) učinjen je embriotransfer jednog zametka, u 130 ciklusa (47,8%) embriotransfer dva zametka, a u 21 ciklusu embriotransfer tri zametka (7,7%). Tri zametka vraćamo iznimno, kod žena sa lošijom prognozom (uglavnom starija dob žene i raniji neuspjeli postupci). Ni u jednom slučaju nije došlo do višeplodne trudnoće s trojcima. U samo jednom ciklusu sa vraćena 3 zametka došlo je do trudnoće, a trudnoća je bila uredna jednoplodna.

U svježim IVF/ICSI postupcima postignuto je ukupno 100 trudnoća, što je uspješnost od 36,8% po svježem embriotransferu. Bilo je ukupno sedam blizanačkih trudnoća, nakon 130 embriotransfera dva zametka (5,4%).

Od 334 započeta IVF/ICSI postupka, u 264 ciklusa je korišten standardni protokol za stimulaciju ovulacije (puna stimulacija), u 55 ciklusa korišten je blagi protokol stimulacije ovulacije, a u 15 pacijentica IVF/ICSI je učinjen u prirodnom ciklusu.

Krioembriotransfer (FET)

Ukupno je 2021. godine učinjeno 166 krioembriotransfera. Uglavnom smrzavamo petodnevne zametke, tako da su blastociste vraćene u 161 ciklusu, a u 5 ciklusa su vraćeni trodnevni ili četverodnevni zameci. Do trudnoće je došlo nakon ukupno 90 krioembrotransfera što je uspješnost od 54,2% po krioembriotransferu. Većinu kriopostupaka (83,1%) radili smo, zbog manjeg rizika od odustajanja, u stimuliranim ciklusima, uglavnom estrogenima i gestagenima. Do trudnoće je došlo nakon 69 krioembriotransfera jedne blastociste, te nakon 21 krioembriotransfera dvije blastociste. Od toga su dvije trudnoće bile blizanačke. U jednom slučaju smo radili krioembriotransfer 3 zametka, ali nije došlo do trudnoće.

Inseminacija (AIH)

2021. godine učinjeno je 86 inseminacija, od toga devet u prirodnom ciklusu. Većinu inseminacija radimo u stimuliranom ciklusu zato što je najčešća indikacija za inseminaciju anovulacija. Do trudnoće je došlo u 20 ciklusa što je uspješnost od 23,2% po ciklusu. Trudnoća je ostvarena u žena u dobi od 24-37 godine.

BLIZANAČKE TRUDNOĆE

I dalje je naš cilj smanjenje broja blizanačkih trudnoća. U 2021. godini ostvareno je ukupno 10 blizanačkih trudnoća što je 4.8% na ukupan broj trudnoća. Sedam trudnoća je bilo nakon svježeg IVF/ICSI postupka, dvije nakon krioembriotransfera te jedna nakon inseminacije. Manje od 5% blizanačkih trudnoća imali smo i prethodnih godina, sa čime smo zadovoljni, jer nam je cilj uspješna trudnoća s minimalnim rizikom za mamu i dijete.