Select Page

Aktualno

Aktualno

2020. godine u BetaPlus poliklinici imali smo ukupno 503 započeta MPO postupka, od toga 279 IVF/ICSI, 162 krioembriotransfera i 62 inseminacije.

Ostvarene su ukupno 173 biokemijske trudnoće od ta 503 započeta ciklusa, što čini uspješnost od 34,4% po započetom bilo kojem ciklusu u našoj poliklinici. U MPO postupak ulazile su žene u dobi od 19-45 godina. Najmlađa pacijentica kod koje je postignuta trudnoća imala je 19 godina, a najstarija 45 godina. Trenutno je 115 trudnoća iz prošle godine i dalje u tijeku (“ongoing”).

U 2020. godini bilo je ukupno 83 poroda, u kojima je rođeno 90 djece. Ovo su trudnoće iz 2019. i prve polovice 2020. godine.

IVF/ICSI

Započeto je ukupno 279 svježih ciklusa. U 11 ciklusa odustalo se prije aspiracije, i to u četiri pacijentice zbog pozitivnog Covid-19 testa te u sedam zbog lošeg odgovora na terapiju.

Embriotransfer nije učinjen u ukupno 51 pacijentice. Od 40 pacijentica u kojih je učinjena aspiracija, embriotransfer nije učinjen zbog sljedećih razloga: negativna aspiracija (8), oocita nedostatne kvalitete (2), izostala oplodnja (8), zametak zaustavljen u razvoju (1), nije uspio prolazak kroz cervikalni kanal (1), a u 18 pacijentica je učinjen „freeze all“ postupak, uglavnom zbog opasnosti od razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika (OHSS). Preostale dvije pacijentice su zbog izvanrednih okolnosti morale biti upućene u suradnu ustanovu, gdje je obavljena aspiracija i kasnije embriotransfer.

U svježem postupku, embriotransfer je učinjen u ukupno 228 ciklusa, od čega je u 43 ciklusa (18,8%), učinjen embriotransfer zametka starog pet dana (blastociste). Ovaj manji postotak nego inače posljedica je pandemije, jer smo tako željeli smanjiti rizik nove infekcije COVID-19 dok se čekao embriotransfer. U tome smo i uspjeli, i prema našim saznanjima nijedna naša pacijentica nije dobila covid-19 infekciju dok je čekala rezultate postupka.

U svih pacijentica ostvareno je ukupno 85 trudnoća (ukupna uspješnost 37,3% po svježem embriotransferu). U 116 ciklusa učinjen je embriotransfer jednog zametka, a trudnoća je postignuta u 45 žena (uspješnost 38,8%); u 108 ciklusa vraćena su 2 zametka, trudnoća je postignuta u 40 žena (uspješnost 37,03%), dok su u četiri ciklusa vraćena tri zametka, ali niti u jednom nije postignuta trudnoća. Ovo pokazuje da nam s punim povremenjem možete prepustiti odluku koliko zametaka vratiti, jer znamo odlučiti što je najbolje za Vas.

Od 279 započetih ciklusa za IVF/ICSI postupak u 205 ciklusa korišten je standardni protokol za stimulaciju ovulacije (puna stimulacija). Od toga je embriotransfer učinjen u 167 ciklusa, te je postignuto 66 trudnoća (uspješnost 39.5% po embriotransferu). Blagi protokoli stimulacije koristili su se u 71 ciklusu, od toga je u 60 ciklusa učinjen embriotransfer. Do trudnoće je došlo u 19 žena što je uspješnost 31.7%  po embriotransferu za blagu stimulaciju. IVF/ICSI postupak započet je u tri prirodna ciklusa, od toga embriotransfer je učinjen samo u jednom, u kojem nije došlo do trudnoće.

Radi komplikacija nakon IVF/ICSI postupka hospitalizirana je jedna žena. Radilo se o intraabdominalnom krvarenju nakon aspiracije koje se spontano zaustavilo te je pacijentica iz bolnice otpuštena u dobrom općem stanju isti dan.

Krioembriotransfer (FET)

2020. godine imali smo ukupno 162 započeta ciklusa za krioembriotransfer, a učinjeno ih je 161. U jedne žene se odustalo od postupka zbog pojave krvarenja na dan planiranog krioembriotransfera.

Od 161 krioembriotransfera, blastociste su vraćene u 156 ciklusa, a u pet ciklusa radio se krioembriotransfer trodnevnih zametaka. Do trudnoće je došlo u 79 postupaka s blastocistama (uspješnost 50.6%), od čega su 67 trudnoće u stimuliranim postupcima, a 12 u prirodnom ciklusu. Uglavnom smo radili kriopostupke u stimuliranim ciklusima, zbog manjeg rizika od odustajanja. Do trudnoća je došlo nakon 58 krioembriotransfera jedne blastociste, te nakon 21 krioembriotransfera dvije blastocite. S obzirom da, zbog manjeg rizika od komplikacija, težimo jednoplodnim trudnoćama, u mlađim dobnim skupinama uglavnom sugeriramo kriopohranu jedne kvalitetne blastociste po nosaču.

U kriopostupcima s trodnevnim zamecima nije postignuta trudnoća. Zbog ovoga ne kriopohranjujemo trodnevne zametke, osim u iznimnim slučajevima.

INSEMINACIJA

Ukupno su 2020. godine učinjene 62 inseminacije, od toga sedam u prirodnom ciklusu, a 55 u stimuliranom ciklusu. S obzirom da je česta indikacija za inseminaciju anovulacija, uglavnom inseminacije radimo u stimuliranom ciklusu. Nakon inseminacije, trudnoća je ostvarena u devet žena u dobi od 29-40 godina, što čini uspješnost od 14.5%.

BLIZANAČKE TRUDNOĆE

U 2020. godini ostvareno je ukupno osam blizanačkih trudnoća (4,62%  od ukupnog broja trudnoća), od toga četiri nakon svježeg IVF/ICSI postupka, a četiri nakon krioembriotransfera. Nakon inseminacije nije bilo višeplodnih trudnoća. Prošle godine smo na sličan broj postupaka imali sedam višeplodnih trudnoća, pa smo ponosni na taj nizak broj, što našim pacijentima omogućava uspješne trudnoće uz najmanji mogući rizik.