Select Page

Aktualno

Aktualno

Kako su neki od Vas možda i primijetili, ove godine smo zbog pandemije morali malo izmijeniti naš uobičajeni način rada, pa su postupci potpomognute oplodnje programirani a osoblje fizički podijeljeno u timove, da bismo mogli dovršiti Vaše postupke.
Sada ćemo na kratki godišnji odmor od 3.8. do 17.8., u koje vrijeme nećemo raditi postupke potpomognute oplodnje, ali ni preglede i dogovore za postupke. Naš Laboratorij za humanu reprodukciju također će biti zatvoren u to vrijeme, pa nećemo raditi niti spermiograme.
Predlažemo da se i Vi odmorite, i da se čujemo za dogovore za dalje nakon 10.8.!
Hvala i ugodno ljeto!