Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Subspecijalisti humane reprodukcije

Dr.sc. Ivana Erceg Ivkošić je specijalist ginekologije i porodništva, a završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Od 1998-2000 je radila kao postdoktorand u Laboratoriju za genetiku i razvojnu biologiju u University of Connecticut Health center, Connecticut, USA. Nakon završenog trogodišnjeg Doktorskog studija (2000-2003) Medicinskog fakulteta u Splitu, a koristeći istraživanja provedena tijekom boravka u SAD-u je napravila doktorsku disertaciju. Od 2013. je znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti. Tijekom specijalizacije iz ginekologije, koja je započela 2003., završila je ultrazvučni poslijediplomski, tečaj kolposkopije i tečaj laparoskopske kirurgije.

Subspecijalizaciju iz humane reprodukcije je završila 2015. godine. Objavila je preko 50-ak znanstvenih članaka od kojih je 15 indeksirano u Current Contentu (CC). Sudjelovala je na čitavom nizu kongresa, u 7 znanstvenih projekata, od kojih 6 sa međunarodnim sudjelovanjem i autor je brojnih kongresnih sažetaka, od kojih 22 na međunarodnim kongresima. Koautor je u četiri znanstvene knjige iz područja medicine – zadnja o dijagnostici neplodnosti, te je urednica tri knjige sažetaka sa tri međunarodna genetička kongresa. Recenzent je u znanstvenim časopisima «Gene» i «Acta clinica croatica».

Predavač je i voditelj vježbi na poslijediplomskom tečaju I. kategorije: Ultrazvuk u Ginekologiji i porodništvu, Kliničke bolnice «Sveti duh. Kontinuirano sudjeluje u dodiplomskoj nastavi studentima iz Ginekologije i opstetricije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u nastavnoj bazi Kliničke bolnice «Sveti duh».

Član je svih relevantnih stručnih društava, domaćih i međunarodnih. Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom. Od društvenih aktivnosti je bila stalni suradnik za popularno znastvene časopise, TV emisije, i web portale. Redovito volonterski održava Tečajeve za trudnice u KB «Sveti duh».