Select Page

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Viša medicinska sestra, pridružila se našem timu 2016. godine. Verka je vrlo elokventna i lijepo se izražava, pa puno radi s parovima koji su u postupcima potpomognute oplodnje te surađuje s ostalim članovima tima u ispunjavanju njihovih potreba. Također je posebno zadužena za vođenje važne administracije, kao što je briga o točnoj evidenciji poroda za pacijentice u postupcima, te za komunikaciju na engleskom jeziku, koji govori tečno.