Select Page

Medicinski potpomognuta oplodnja

Medicinski potpomognuta oplodnja

Krioembriotransfer (FET – „frozen embryo transfer“, transfer smrznutih embrija) je postupak kod kojeg odrmrzavamo ranije kriopohranjene zametke te ih vraćamo u prirodnom i u stimuliranom ciklusu. U prirodnom ciklusu, za žene koje redovito ovuliraju, a mlade su i smatramo da nije potrebna podrška egzogenim estradiolom i progesteronom, pacijentica dolazi na prvi uzv oko 10-og dana ciklusa. Tad se utvrđuje debljina endometrija i postojanje vodećeg folikula. Nakon toga, dan embriotranfera se može odrediti mjerenjem LH ili ultrazvučno.

U stimuliranom ciklusu, koji koristimo ako je žena u ranijim postupcima imala tanak ili endometrij nepovoljne ehogenosti, ili žena ne ovulira, ili ima više od 38 godina; ili zbog timinga FET-a; žena koristi tablete estradiola (npr. Estrofem od 2 mg), od prvog dana ciklusa. Oko desetog dana učini se UZV. Ukoliko je endometrij zadovoljavajućeg izgleda i debljine, nastavlja se uzimanje estradiola, a započinje i uzimanje progesterona (npr. Utrogestan 3x200 mg). Embriotransfer se učini nakon određenog broja dana uzimanja progesteronskog preparata.

Otkad se koristi vitrifikacija kao metoda kriopohrane zametaka, uspješno se kriopohraniti može svaki zametak dobre morfologije. Međutim, zameci u ranoj fazi razvoja nemaju tako dobru uspješnost trudnoća nakon odmrzavanja, pa je, ukoliko je to moguće, uvijek bolje kriopohraniti blastociste.

Kod pozitivnog beta HCG-a ova terapija se nastavlja obično do 8-og ili 12-og tjedna trudnoće, kada se postupno prekida.