Select Page

Medicinski potpomognuta oplodnja

Medicinski potpomognuta oplodnja

Folikulometrija je kratki ultrazvučni pregled kojim se prati rast folikula koji sadrži jajnu stanicu, te endometrija, u prirodnom ili stimuliranom ciklusu. Više folikulometrija u istom ciklusu zovemo monitoring stimulacije ovulacije.

Monitoring stimulacije ovulacije (folikulometrije) je posebno važan dio postupka potpomognute oplodnje. Potrebno je veliko znanje i iskustvo u ovom području da bi se točno utvrdio broj i veličina folikula, korelirao taj nalaz s debljinom sluznice maternice, procijenio rizik od eventualnih komplikacija, i odlučilo koji je najpovoljniji trenutak za završetak postupka. Ponekad je osim klasičnog ultrazvučnog pregleda potrebno učiniti i ultrazvuk sa color Dopplerom, trodimenzionalni (3D) ili četverodimenzionalni (4D) ultrazvučni pregled.

U prirodnom ciklusu i kad se u pacijentice samo tempira odnos, u praćenju će biti dovoljne samo folikulometrije (serijski ultrazvučni pregledi), počevši od 10.-12. dana ciklusa, kojima će se utvrditi ovulacija, i ponekad nalaz serumskog progesterona 21. dana ciklusa (kod redovnih ciklusa koji traju 28 dana), kojim će se potvrditi kvalitetna ovulacija.

Zbog varijabilnosti u menstruacijskom ciklusu i odgovoru na terapiju, u stimuliranom ciklusu svaku je pacijenticu potrebno nadzirati. Prati se razvoj folikula kako bi se mogla prilagoditi doza lijekova koje pacijentica prima, tj. kako bi se moglo utvrditi optimalno vrijeme za tempiranje ovulacije injekcijom hcg-a. Prvi pregled se obično zakazuje šestog do osmog dana ciklusa, kada se učini ultrazvučni pregled i ponekad provjere razine estradiola, eventualno i drugih hormona.

Na folikulometriji broje se i mjere folikuli. Mjerenje se vrši u dvije ravnine okomite jedna na drugu, obzirom je zbog pritiska kapsule jajnika folikul često nepravilnog oblika, pa bi mjerenje u jednoj ravnini dalo nerealnu vrijednost. Dobivene vrijednosti se zbroje i podijele sa dva, čime dobijemo prosječni dijametar promatranog folikula. Također se izmjeri i debljina endometrija na najširem dijelu u uzdužnom presjeku kroz uterus  te se procijeni njegova kvaliteta.

Faza stimulacije obično traje 10-12 dana. Kada folikuli dosegnu veličinu od 12-14 mm, dalje rastu brzinom od 2-3 mm/d. Kada je veličina vodećeg folikula preko 18 mm, kvaliteta i debljina endometrija zadovoljavaju, a nivo estradiola odgovara veličini i broju folikula, prestaje se sa svom hormonskom stimulacijom i daje se injekcija hcg-a kojom se potiče porast LH u žene i inducira ovulacija, koja će nastupiti 34-36 kasnije. Injekcija HCG-a se iz tehničkih razloga obično daje navečer da bi se aspiracija folikula mogla učiniti ujutro.

Povremeno se od postupka mora odustati, bilo zbog prejake reakcije, kada se bojimo nastanka OHSS-a, bilo zbog preslabe reakcije, kada daljnja stimulacija ne bi rezultirala razvojem jajnih stanica i realnom šansom za trudnoću. Prejaka reakcija je česta u žena čiji jajnici na ultrazvuku djeluju policistično, dok je slaba reakcija česta u starijih žena i u žena sa smanjenom ovarijskom rezervom, odnosno povišenim FSH. Ukoliko se u stimuliranom postupku dogodi da se razvijaju svega 1-2 folikula, a jajovodi u žene su prohodni i sjeme je odgovarajuće kvalitete, pacijentici se može predložiti odustajanje od postupka aspiracije i transfera u korist intrauterine inseminacije.