Select Page

Laboratorij za humanu reprodukciju

Laboratorij za humanu reprodukciju

Dr. sc. Sanda Ravlić diplomirala je na studiju Biologije, smjer Molekularna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu obranila je doktorsku disertaciju naslovljenu „Identifikacija i karakterizacija citokroma P450 obitelji 4 u dagnji, Mytilus galloprovincialis“ te time stekla zvanje doktora znanosti iz područja biologije.

Od 2007 – 2014 radila je kao Asistent / znanstveni novak u Laboratoriju za morsku ekotoksikologiju, Instituta Ruđer Bošković. 2008 – 2015 na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli sudjelovala je u izvođenju nastavnih aktivnosti na kolegijima „Molekularna toksikologija i ekotoksikologija“ i „Stanična i molekularna biologija“. Od 2015 – 2017 radila je kao viši asistent / poslijedoktorand na suradničkom radnom mjestu u  Laboratoriju za staničnu i molekularnu biologiju, Instituta Ruđer Bošković, gdje se bavila molekularnim mehanizmima staničnog starenja.

Objavila je 9 znanstvenih i preglednih radova od kojih je 8 indeksirano u Current Contentu (CC). Koautor je znanstvene knjige iz područja Bioloških znanosti – genotoksičnost organskih i anorganskih spojeva. Završila je niz tečajeva i radionica iz područja molekularne toksikologije i bioinformatike. Dobitnica je Stipendije Veleposlanstva Republike Francuske i IRB za znanstveno usavršavanje u instituciji Universite de Nice, Sophia Antipolis, LCMBA – Faculte des Sciences.

Bila je suradnik na 5 znanstvenih projekta, sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima, te je autor brojnih kongresnih priopćenja sa međunarodnim odjekom. Recenzent je u znanstvenim časopisima „Environmental toxicology“, „Environmental chemistry“ i „Journal Chemosphere“. Član je Hrvatskog biološkog društva, Hrvatskog toksikološkog društva i Hrvatskog genetičkog društva.