Select Page

Laboratorij za humanu reprodukciju

Laboratorij za humanu reprodukciju

Sanja Vujisić

Dr.sc. Sanja Vujisić je diplomirala na studiju Biologije, smjer Eksperimentalna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine upisala je Poslijediplomski studij prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagreb...
+ Više

Sanda Ravlić

Dr. sc. Sanda Ravlić diplomirala je na studiju Biologije, smjer Molekularna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu obranila je doktorsku disertaciju nasl...
+ Više