Select Page

Dijagnoza neplodnosti

Dijagnoza neplodnosti

Neplodnost – odakle krenuti

Neplodnost je važan javnozdravstveni problem jer se smatra da će samo 85% parova koji ne koriste kontracepciju uspjeti ostvariti trudnoću u prvoj godini pokušavanja, a ostalih 15% je bar privremeno neplodno.  Neki će uspjeti tijekom dru...
+ Više

Obrada neplodnog para

Obrada neplodnih parova proces je koji počinje razgovorom sa ženom. Anamneza žene kod koje se sumnja na neplodnost između ostalog uključuje: Vrijeme prve menstruacije (menarche), duljina ciklusa, trajanje krvarenja, obilnost krvare...
+ Više

Utvrđivanje ovulacije

Ovulacija se može utvrditi na različite načine. Neki su točniji, a neki već i napušteni. Nabrajamo: Kalendarska metoda temelji se na praćenju trajanja dužine menstruacijskog ciklusa. Ukoliko su ciklusi pravilni, smatra se da o...
+ Više

Ultrazvuk

Ultrazvučna pretraga, ma koliko često danas bila u upotrebi, nije uvijek jednostavna i ultrazvuk dva organa, maternice i jajnika, nekad može biti kompliciran i težak za interpretirati. Razlog tome je što maternica, sluznica maternice i...
+ Više

Hormonski status

U sklopu obrade neplodnosti uobičajeno je u žena napraviti i tzv. hormonski status. Iako će u mladih i zdravih žena koje redovito menstruiraju, on često biti potpuno uredan, jednostavnost kojim se mogu izliječiti pojedini poremećaji hor...
+ Više

Histerosalpingografija (HSG)

  Histerosalpingografija (HSG) je metoda ispitivanja prohodnosti jajovoda. Da bi u žene došlo do trudnoće, jajovodi moraju biti neoštećeni. Kako su oni vrlo nježne strukture, neoštećeni se ne vide na ultrazvuku. HSG se klasično...
+ Više

Ambulantna histeroskopija

Što je ambulantna histeroskopija? Histeroskopija je operativni zahvat kod kojeg se instrument koji sadrži kameru (histeroskop) uvodi kroz rodnicu i kanal vrata maternice u šupljinu maternice. Histeroskopija nam omogućava direktnu...
+ Više

Laparoskopija

Laparoskopija je direktno promatranje trbušne šupljine, jajnika, vanjske strane jajovoda, maternice (a i svih ostalih organa u trbušnoj šupljini ukoliko se laparoskopija radi u ne-ginekološke svrhe) uporabom laparoskopa. Laparoskop je...
+ Više

Testiranje muškaraca – spermiogram

Prvi korak u testiranju muškarca je analiza kvalitete sjemena. Prilikom analize vodimo se standardom Svjetske zdravstvene organizacije . Za pretragu imamo vanjsku kontrolu kvalitete rada laboratorija (QueDeGa, Quality control program of...
+ Više