Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Romana Dmitrović, spec.ginekolog

Prim.dr.sc. Romana Dmitrović je završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 1995. bavi se ginekologijom, a od 2001. je specijalist ginekolo...

Više

Martina Bračun, spec.ginekolog

Dr. Martina Bračun je specijalist ginekologije i opstetricije i od 2018. subspecijalist humane reprodukcije. Tijekom specijalizacije u Klinici za žens...

Više

Veljko Vlaisavljević, spec. ginekolog

Prof. dr. Veljko Vlaisavljević je 1983. godine osnovao IVF laboratorij u Mariboru, a do 2014. godine je bio i predstojnik Odjela za reproduktivnu medi...

Više

Branko Radaković, spec. ginekolog

Prof.dr. Branko Radaković, ginekolog i uži specijalist humane reprodukcije, je radio u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Zagreb i Medicinskog fak...

Više

Laboratorij za humanu reprodukciju

Sanja Vujisić, biolog-embriolog

Dr.sc. Sanja Vujisić je diplomirala na studiju Biologije, smjer Eksperimentalna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagre...

Više

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Merisa Vehabović

Merisa Vehabović, primalja, pridružila se našem timu 2017. godine. Merisa ima sve osobine koje medicinska sestra u Poliklinici BetaPlus treba imati: s...

Više

Marija Hajster

Primalja, i glavna sestra naše poliklinike. Ima najviše iskustva s pacijenatima koji su u postupcima medicinski pomognute oplodnje, jer je godinama ra...

Više

Ivana Arić

Primalja, pomoćnica ravnatelja za organizacijske poslove i sestrinstvo, a završila je i edukaciju za voditelja ureda pri Institutu za menadžment Učili...

Više

Tea Mikulić

Primalja, zaposlena u BetaPlus poliklinici od 2014. godine, što je bilo njeno prvo radno mjesto nakon završene škole za medicinske sestre. Tea je vrlo...

Više

Marijana Tomašević

Primalja, našem se timu pridružila 2017. godine, brzo nakon završetka školovanja, te je vrlo motivirana za rad u ustanovi za potpomognutu oplodnju. Ve...

Više

Marina Kecerin

Zdravstveno-laboratorijski tehničar, Marina se našem timu pridružila 2016. godine, a ranije je radila u biokemijskom laboratoriju. Kod nas je zadužena...

Više

Sandra Kašinec

Sandra Kašinec je u Poliklinici zaposlena od 2012. godine. Vodi brigu o čistoći i urednosti Poliklinike, o posteljini i odjeći za pacijente, o sitnim...

Više

Ostali liječnici specijalisti

Boris Lovrić, spec.ginekolog

Dr. Boris Lovrić je specijalist ginekologije i porodništva i uži specijalist fetalne medicine. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a...

Više

Sandra Novak, spec.ginekolog

Dr.Sandra Novak je završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2008.g. sa odličnim uspjehom, a u akademskoj godini 2007./2008. za postignut usp...

Više

Nataša Šemnički, spec.ginekolog

Dr. Nataša Šemnički je ginekolog i porodničar, a završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U periodu specijalizacije pohađa poslijediplom...

Više